Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Η εταιρία μας, καλύπτει όλα τα είδη των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών, γραφειακών, οικιστικών, βιομηχανικών και τουριστικών ακινήτων.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι πάντα ανάλογες με τις ανάγκες του κάθε πελάτη και αυστηρά προδιαγεγραμμένες.

Προσφερόμενες υπηρεσίες μεταξύ των άλλων είναι:

  • Διαμεσολάβηση για αγορά, πώληση ή μίσθωση ακινήτων.
  • Μελέτη ανάπτυξης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.
  • Μελέτες εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσύνες.
  • Έρευνα και ανάλυση κτηματαγοράς.
  • Οικονομικές και τεχνικές μελέτες.
  • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
  • Νομικές και ασφαλιστικές καλύψεις.
  • Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών.

Ανακαινίσεις

Η αξία ενός μεταχειρισμένου ακινήτου αναβαθμίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από μια ανακαίνιση, ολική ή μερική. Ανασχεδιάζουν τους χώρους προς ανακαίνιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και παραδίδουν τελικά ένα ολοκαίνουργιο ακίνητο σύμφωνα με την αισθητική και την λειτουργικότητα που επιθυμεί του σε πολύ καλή τιμή.

Υπηρεσίες

Η ακίνητη περιουσία αποτελεί σήμερα μια πολύ ελκυστική επένδυση στην οποία μπορεί να προβεί οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως του επαγγέλματος που εξασκεί. Η διαχείρισή της όμως συνίσταται από ένα σύνολο υπηρεσιών, τις οποίες μόνο ένας επαγγελματίας,  με ειδικές γνώσεις μπορεί να προσφέρει με τρόπο αξιόπιστο και αποτελεσματικό.

Tα Ακίνητα Καλογήρου δίνουν την δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη να αναθέσει την ολοκληρωμένη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του σε επαγγελματίες του χώρου, με τεχνοοικονομικές γνώσεις και εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα.

Η σχέση μας με τον ιδιοκτήτη θεμελιώνεται με την υπογραφή μιας εντολής με ξεκάθαρους όρους και διατηρείται με την τιμιότητα και ευθύτητα που διακρίνει όλες τις συναλλαγές μας.

Τηρούμε αυστηρά το απόρρητο, σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία εμπιστευτικού χαρακτήρα και αφορά τα διαχειριζόμενα ακίνητα, ή τους ιδιοκτήτες, τις συμφωνίες στις οποίες αυτοί εισέρχονται και γενικά κάθε άλλη ανάλογη πληροφορία.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Από 9/1/2012 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση του ακινήτου σας. Ένας πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής έρχεται στο χώρο του ακινήτου σας κατόπιν συνεννόησης και πραγματοποιεί την ενεργειακή επιθεώρηση. Από την ημέρα της συλλογής των στοιχείων, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι έτοιμο προς έκδοση και παράδοση εντός 48 ωρών. Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες και την έκδοση πιστοποιητικού. Αναλυτικές Πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην επίσημη σελίδα του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.)